Oznámenie o možnosti používania jazyku národnostnej menšiny - Értesítés a nemzeti kisebbségi nyelvhasználat lehetőségéről

 09.12.2019

Oznam

Obec Poľany, oznamuje obyvateľom obce, že v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, na Obecnom úrade Poľany v ústnom a v písomnom styku môžu komunikovať v jazyku národnostnej menšiny: maďarský jazyk.

Értesítés

Pólyán Község értesíti a lakosokat, hogy a 184/1999 sz. a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény  és ezzel kapcsolatos törvénymódosítás értelmében a községi hivatalban történő írásos vagy szóbeli ügyintézéskor használhatja a nemzeti kisebbség nyelvét: magyar nyelv.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Streda: Nestránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár