Školstvo

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Poľany

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Pólyán

Riaditeľka: Mgr.  Aneta Kecskésová

Učiteľka: Mgr. Adela Kresztyánková

Vedúca ŠJ: Miriama Melichová

Kuchárka: Mária Gerenyiová

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár