Všeobecne záväzné nariadenia obce POĽANY č.docx
VZN č.1 o organizácii miestneho referenda

VZN č.02 2017.docx
VZN č.2 o umiestnení volebných plagátov

VZN o odpadoch Poľany.doc
VZN č.3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.