Povinné zverejňovanie ZMLÚV 2011,2012,2013

z1.jpg
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)

z2.jpg
pokračovanie

scan0004.pdf
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia dňa 11.03.2010

scan0005.pdf
Potvrdenie o zverejnení zmluvy


scan660001.docx
Kúpna zmluvaDodatok k zmluvy str.č.1.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.1

Dodatok k zmluvy str.č.2.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.2

kúpna zmluva.pdf
kúpno-predajná zmluva

kúpna zml.2.str.pdf
kúpno-predajná zmluva

kúpna zml.3.str.pdf
kúpno-predajná zmluva

zmluva o účte1.str.docx
Zmluva o účte Komunal


1.str..pdf
Zmluva o úvere

2.str..pdf
Zmluva o úvere

3.str..pdf
Zmluva o úvere

4.str..pdf
Zmluva o úvere

5..str..pdf
Zmluva o úvere

6.str..pdf
Zmluva o úvere

7..str..pdf
Zmluva o úvere

8.str..pdf
Zmluva o úvere

9.str..pdf
Zmluva o úvere

10.str..pdf
Zmluva o úveredodatokč.3.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 001.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 002.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 003.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatok č.2.1.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

dodatok č.2.2.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

dodatok č.2.3.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

2.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

3.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

4.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

5.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

6.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

Dodatok č.1 k zmluve str.1..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.2.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.3..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.4..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č.2 k zmluve str.1.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve

str.2.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve

kúpna zmluva 1.str..pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

kúpna zml.2.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

kúpna zml.3.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

Zmluva o poskytnutí služby.pdf
Zmluva o poskytnutí zlužby

Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo

Darovacia zmluva 1..pdf
Darovacia zmluva

Darovacia zmluva.pdf
Darovacia zmluva

NATUR-PACK, a.s..pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy


Sociálna poisťovňa.pdf
Sociálna poisťovňa

GEODETICCA, s.r.o..pdf
Zmluva o poskytnutí služby WebGIS mini


Spoločný hlavný kontrolór -zmluva.pdf
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti

1.str.pdf
Kúpna zmluva

2.str.pdf
Kúpna zmluva

3.str.pdf
Kúpna zmluva

4.str.pdf
Kúpna zmluva

1.str.pdf
Kúpna zmluva

2.str.pdf
Kúpna zmluva

3.str.pdf
Kúpna zmluva

4.str.pdf
Kúpna zmluva


Zmluva o dielo 2.pdf
ZMLUVA O DIELO

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.