Povinné zverejňovanie ZMLÚV 2011,2012,2013

z1.jpg
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)

z2.jpg
pokračovanie

scan0004.pdf
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia dňa 11.03.2010

scan0005.pdf
Potvrdenie o zverejnení zmluvy


scan660001.docx
Kúpna zmluvaDodatok k zmluvy str.č.1.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.1

Dodatok k zmluvy str.č.2.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.2

kúpna zmluva.pdf
kúpno-predajná zmluva

kúpna zml.2.str.pdf
kúpno-predajná zmluva

kúpna zml.3.str.pdf
kúpno-predajná zmluva

zmluva o účte1.str.docx
Zmluva o účte Komunal


1.str..pdf
Zmluva o úvere

2.str..pdf
Zmluva o úvere

3.str..pdf
Zmluva o úvere

4.str..pdf
Zmluva o úvere

5..str..pdf
Zmluva o úvere

6.str..pdf
Zmluva o úvere

7..str..pdf
Zmluva o úvere

8.str..pdf
Zmluva o úvere

9.str..pdf
Zmluva o úvere

10.str..pdf
Zmluva o úveredodatokč.3.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 001.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 002.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatokč.3 003.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3

dodatok č.2.1.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

dodatok č.2.2.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

dodatok č.2.3.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

2.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

3.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

4.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

5.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

6.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

Dodatok č.1 k zmluve str.1..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.2.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.3..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

str.4..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č.2 k zmluve str.1.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve

str.2.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve

kúpna zmluva 1.str..pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

kúpna zml.2.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

kúpna zml.3.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV

Zmluva o poskytnutí služby.pdf
Zmluva o poskytnutí zlužby

Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo

Darovacia zmluva 1..pdf
Darovacia zmluva

Darovacia zmluva.pdf
Darovacia zmluva

NATUR-PACK, a.s..pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy


Sociálna poisťovňa.pdf
Sociálna poisťovňa

GEODETICCA, s.r.o..pdf
Zmluva o poskytnutí služby WebGIS mini


Spoločný hlavný kontrolór -zmluva.pdf
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti

1.str.pdf
Kúpna zmluva

2.str.pdf
Kúpna zmluva

3.str.pdf
Kúpna zmluva

4.str.pdf
Kúpna zmluva

1.str.pdf
Kúpna zmluva

2.str.pdf
Kúpna zmluva

3.str.pdf
Kúpna zmluva

4.str.pdf
Kúpna zmluva

Zmluva o dielo 2.pdf
ZMLUVA O DIELO


kúpna zmluva 2.str..pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46

kúpna zmluva 3.str..pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46

kúpna zmluva 4.str..pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46

kúpna zmluva 5.str..pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46

kúpna zmluva 6.str..pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46

Kúpna zmluva Prezliekáreň 1..pdf
Kúpna Zmluva Prezliekáreň 1.

KZ Prezliekáreň 2 (1).pdf
Kúpna Zmluva Prezliekáreň 2.

KZ Prezliekáreň 2 (2).pdf
Kúpna Zmluva Prezliekáreň 3.

scan0001.pdf
Kúpna zmluva RD súp.č.46 1. STRANA

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.