Obec Poľany, 076 84 Poľany 35

tel.:056/6362224

e-mail: obecpolany@gmail.com

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.