Obyvatelia

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 536
 • muži 267
  ženy 269
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 127
 • Produktívny vek (15-54) ženy 147
 • Produktívny vek (15-59) muži 154
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 108
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
 • muži
  ženy 
Infraštruktúra

občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Turistická ubytovňa
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.