Poloha

Poľany ležia v južnej časti Východoslovenskej nížiny na mladoštvrtohornom agradačnom vale Tisy so zachovanými mŕtvymi ramenami. Nadmorská výška v strede obce je 100 m n. m., v chotári 113 m n. m. Severnú hranicu chotára tvorí zamokrená recentná niva s rozsiahlym ostrovom lužného lesa, miestami s pieskovými dunami.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.