Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Adresa a úradné hodiny

Obecný úrad POĽANY
Hlavná 35
076 84 Leles

Demografia

 • Počet obyvateľov k 10.11.2018 spolu 544
 • muži 265
  ženy 279
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 111
 • Produktívny vek (15-54) ženy 149
 • Produktívny vek (15-59) muži 167
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 122
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu
 • muži 
 • ženy

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Turistická ubytovňa
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika