Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Poľany /  Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Pólyán

Riaditeľka: Bc. Jana Dull

Učiteľka: Mónika Polóka

Vedúca ŠJ, kuchárka: Miriama Melichová

Upratovačka: Tímea Szarvasová