Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

 z1.jpg
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
 
 z2.jpg
pokračovanie
 scan0004.pdf
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia dňa 11.03.2010
 
 scan0005.pdf
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
 
 scan660001.docx
Kúpna zmluva
           
 Dodatok k zmluvy str.č.1.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.1
 
 Dodatok k zmluvy str.č.2.pdf
Dodatok k zmluvy str.č.2
         
 kúpna zmluva.pdf
kúpno-predajná zmluva
 
 kúpna zml.2.str.pdf
kúpno-predajná zmluva
 
 kúpna zml.3.str.pdf
kúpno-predajná zmluva
 
 zmluva o účte1.str.docx
Zmluva o účte Komunal
   
 1.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 2.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 3.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 4.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 5..str..pdf
Zmluva o úvere
 
 6.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 7..str..pdf
Zmluva o úvere
 
 8.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 9.str..pdf
Zmluva o úvere
 
 10.str..pdf
Zmluva o úvere
   
 zml. o účte 2.str.pdf
zmluva o účte
 
 dodatokč.3.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3
 
 dodatokč.3 001.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3
 
 dodatokč.3 002.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3
 
 dodatokč.3 003.jpg
Zmluva o úvere-Dodatok č.3
 
 dodatok č.2.1.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
 
 dodatok č.2.2.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
 
 dodatok č.2.3.pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 2.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 3.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 4.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 5.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 6.str..pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
 
 Dodatok č.1 k zmluve str.1..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve
 
 str.2.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve
 
 str.3..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve
 
 str.4..pdf
Dodatok č. 1 k zmluve
 
 Dodatok č.2 k zmluve str.1.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve
 
 str.2.pdf
Dodatok č. 2 k zmluve
 
 kúpna zmluva 1.str..pdf
Kúpno-predajná zmluva MV
 
 kúpna zml.2.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV
 
 kúpna zml.3.str.pdf
Kúpno-predajná zmluva MV
 
 Zmluva o poskytnutí služby.pdf
Zmluva o poskytnutí zlužby
 
 Zmluva o dielo.pdf
Zmluva o dielo
 
 Darovacia zmluva 1..pdf
Darovacia zmluva
 
 Darovacia zmluva.pdf
Darovacia zmluva
 
 NATUR-PACK, a.s..pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
   
 Sociálna poisťovňa.pdf
Sociálna poisťovňa
 
 GEODETICCA, s.r.o..pdf
Zmluva o poskytnutí služby WebGIS mini
   
 Spoločný hlavný kontrolór -zmluva.pdf
Zmluva o výkone kontrolnej činnosti
 
 1.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 2.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 3.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 4.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 1.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 2.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 3.str.pdf
Kúpna zmluva
 
 4.str.pdf
Kúpna zmluva