Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunál
   05. APRÍL 2023 Streda
   |
   06. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   10. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   11. APRÍL 2023 Utorok
   |
   20. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   25. APRÍL 2023 Utorok
   |
   03. MÁJ 2023 Streda
   |
   13. MÁJ 2023 Sobota
   |
   17. MÁJ 2023 Streda
   |
   23. MÁJ 2023 Utorok
   |
   02. JÚN 2023 Piatok
   |
   14. JÚN 2023 Streda
   |
   21. JÚN 2023 Streda
   |
   14. JÚL 2023 Piatok
   |
   20. JÚL 2023 Štvrtok
   |
   25. JÚL 2023 Utorok
   |
  • Plasty
   23. MAREC 2023 Štvrtok
   |
   31. MAREC 2023 Piatok
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   25. APRÍL 2023 Utorok
   |
  • BIO odpad
   03. MÁJ 2023 Streda
   |
   19. MÁJ 2023 Piatok
   |
   24. MÁJ 2023 Streda
   |
  • Sklo
   24. MAREC 2023 Piatok
   |
   12. APRÍL 2023 Streda
   |
   27. APRÍL 2023 Štvrtok
   |
   28. APRÍL 2023 Piatok
   |
  • Kov
   25. MAREC 2023 Sobota
   |
   08. APRÍL 2023 Sobota
   |
   15. APRÍL 2023 Sobota
   |
   17. APRÍL 2023 Pondelok
   |
   26. APRÍL 2023 Streda
   |
   29. APRÍL 2023 Sobota
   |
  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Zber olejov
  • Elektroodpad
  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku